Folúkẹ́ Grace Akínyẹmí / Presenter


Folúkẹ́ Grace Akínyẹmí shows

Folúkẹ́ Grace Akínyẹmí ÒkòtóÈdè is a native of Ògùn State Nigeria. A Masters of Art (Yorùbá literature) degree holder from the premier University of Ìbàdàn, Ìbàdàn. Presently, a Radio Presenter at Jamz100.1fm with the following programs; Ẹ gbeyẹ̀wò, Láwùjọ Wa (news and current affairs program), Ìbàdàn Gbè wá (personality interview) and Àwa Èwe (Yorùbá kiddies show).


Current track

Title

Artist