Presenter

Folúkẹ́ Grace Akínyẹmí ÒkòtóÈdè is a native of Ògùn State Nigeria. A Masters of Art (Yorùbá literature) degree holder from the premier University of Ìbàdàn, Ìbàdàn.

Current track

Title

Artist